Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Opinionen svänger

SamhällsdebattPosted by Geson 23 Jul, 2016 20:54
På sociala och alternativa media finns en opinion som ser den nuvarande situationen i Sverige som antagonistisk. Det betyder att motsättningarna skulle vara så djupgående att det inte finns någon möjlighet till dialog och ömsesidig påverkan. Man ser framför sig samhällskollaps, att våld är oundvikligt, alternativt att enda räddningen består i att emigrera. För den som var med år -68 re'n känns revolutionsromantiken bekant, fast man nu etiketterar sig som höger i stället för vänster.

Jag kan instämma i mycket av den den systemkritiska opinionens problembild. Staten har misslyckats med att upprätthålla våldsmonopolet i utanförskapsområden. Ledande media, inklusive SvT, har i sin nyhetsförmedling mörkat information som uppfattas som kontroversiell och driver en opinionsskapande agenda i stället för att leva upp till ansvaret att förmedla kritisk analys. Det okontrollerade inflödet av invandrare har skapat problem som varken regeringspartier eller opposition har en plan för att hantera.

Jag vill inte släppa min tro på att går att åstadkomma en förändring inom systemets ramar. Det handlar om att skapa en opinion för att statsmakterna ska förse sig med nödvändiga verktyg och sedan använda dem effektivt. Är det realistiskt att tro på en förändrad opinion?

I dagens utgåva av SvD, en av de tidningar som de systemkritiska klassar som MSM – mainstream media – finner man följande på sidorna 4-6:
1) En ledarkolumn som kräver att rättssystemet återupprättar lag och ordning i s.k. utanförskapsområden,
2) En huvudledare som kritiserar den svenska konsensuskulturen, som först lagt locket på migrationsdebatten och därefter öppnat för en radikal omsvängning,
3) En debattartikel som kritiserar att president Erdogan, efter kuppförsöket, i en rad medier framstått som demokratins försvarare.

Sådana uttryck för en kritisk opinion skulle för ett halvvår sedan normalt ha funnits i alternativa media men absolut inte i en ledande dagstidning. Opinionen är på väg att svänga. Saker kan sägas även i den offentliga debatten som tidigare varit anatema.

  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post61