Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

En mycket svår fråga

PolitikPosted by Geson 08 Aug, 2016 00:14
Sedan i onsdags demonstrerar några hundra asylsökande framför riksdagshuset i Stockholm mot ändringarna i den svenska asyllagstiftningen. Riksdagsmannen Kent Ekeroth (SD) har i ett inlägg på sociala medier framfört åsikten att asylsökande inte borde ha rätt att anordna demonstrationer.

Med tanke på att politiker, experter och opinionsbildare redan har tagit ställning till Ekeroths förslag kunde man tro att det handlar om en mycket lätt fråga. Förslaget har snabbt och kategoriskt avvisats som odemokratiskt, grundlagsvidrigt och stridande mot mänskliga rättigheter.

Demokrati innebär att makten över ett land vilar hos dess medborgare och enbart dess medborgare. Demokrati förutsätter alltså inte att också norrmän skulle delta i styret av Sverige, inte heller turister som vistas här en kort tid. De regler som berör personer som vistas i landet i avvaktan på beslut om de ska beviljas asyl kan alltså inte vara en demokratifråga.

Frågan om en begränsning av asylsökandes rätt att demonstrera är grundlagsvidrig är mer komplicerad. Det är möjligt att en noggrann rättslig analys skulle leda till slutsatsen att de nuvarande grundlagarna skulle förhindra en sådan begränsning. Men Ekeroth är riksdagsman, och även grundlagar beslutas och kan ändras av Riksdagen, om än enligt en mer komplicerad procedur än vanliga lagar. Det måste rimligtvis ligga inom riksdagsledamöternas mandat att ha synpunkter på bestämmelser som eventuellt skulle kräva en grundlagsändring.

Det har också hävdats att regler om mänskliga rättigheter, exemplevis de som stadfästs genom Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skulle tillförsäkra alla som vistas i ett land – tillfälligt eller permanent – rätten att demonstrera. Så kan det mycket väl förhålla sig, men också här förefaller det förhastat att dra slutsatser i avsaknad av en noggrann rättslig analys.

Man kan tänka sig situationen att några hundra ryska turister anländer med båten från Sankt Petersburg, beger sig till riksdagshuset, och där med banderoller och talkörer kräver att det svenska försvaret omedelbart ska avveckla all närvaro på Gotland. Är det också en mänsklig rättighet?

Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att det här är en mycket svår fråga.
  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post65