Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Oroande vänskap

AllmäntPosted by Geson 09 Aug, 2016 23:44
Ryssland hyllar inte principen att det är upp till varje land att själv bestämma sin plats i världspolitiken. Ryssland tänker geopolitiskt. Det land som är starkt nog att hävda sina intressen avgör gränserna för sitt intresseområde. Rysslands intresseområde omfattar bland annat länderna mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet. Det omfattar också Krim och östra Ukraina, kanske hela Ukraina. Och de baltiska staterna.

EU hyllar principen att det är upp till varje land att själv bestämma sin plats i världspolitiken. Det förstår inte Ryssland. När EU stöder Ukrainas ansträngningar att närma sig Västeuropa ser Ryssland det som geopolitiska ambitioner från EU:s sida att utvidga sitt intresseområde. Och så uppfattar Ryssland också de baltiska staternas medlemskap i EU och NATO. Som ett resultat av EU:s geopolitiska strävanden.

Om Ryssland skulle ta steget att flytta fram sina positioner i Baltikum ökar risken för att även Sverige skulle beröras av militära operationer. I valet mellan att skydda sig genom medlemskap i NATO och att lita till sin egen militära kapacitet har Sverige valt det senare. Emellertid har Sverige inte någon nämnvärd militär kapacitet och förefaller inte vara på väg att bygga upp någon.

Men Sverige kan trots det få ett visst skydd genom att de baltiska staterna är NATO-medlemmar. NATO skulle således agera om dess medlemmar utsattes för en rysk aggression.

NATO:s åtgärder förutsätter enhällighet, dvs. att samtliga medlemmar stöder ett militärt ingripande. En av NATO:s medlemmar är Turkiet, som just nu är i färd med att bygga upp en vänskaplig relation med Ryssland. Om den vänskapen skulle bli djup och varaktig är det knappast troligt att Turkiet skulle tillåta NATO att genomföra några militära aktiviteter som är riktade mot Ryssland.

De baltiska staterna har all anledning att oroa sig över den nya vänskapen mellan Turkiet och Ryssland. Det har också Sverige.

  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post66