Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Kur(S)ändring?

PolitikPosted by Geson 18 Aug, 2016 01:02
Vad innebär det politiskt att Carin Jämtin avgår som socialdemokratisk partisekreterare och efterträds av Lena Baastad? Är det bara en personfråga eller är det en signal med politiska konsekvenser?

Om Carin Jämtin vet vi att hon har haft starkt stöd av Ulf Bjereld. Ulf Bjereld är ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet samt adjungerad till partiets verkställande utskott. Han har gjort sig känd som en inflytelserik företrädare för den socialdemokratiska vänsterflygeln (med ett förflutet inom KFML(r)). Han har bland annat uttalat stöd för personer och organisationer som har ifrågasatts på grund av kontakter med radikal islamism och tagit ensidig ställning för Palestina i konflikten med Israel. Carin Jämtin och Ulf Bjereld framstår som representanter för den opinion inom socialdemokratin som ideologiskt står nära (MP) och (V), som företräder en identitetspolitisk och multikulturalistisk agenda och som motsätter sig åtstramningarna i mottagandet av migranter. Innan efterträdaren till Carin Jämtin hade offentliggjorts nämnde Bjereld Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh som en lämplig kandidat, däremot inte Lena Baastad.

Om Lena Baastad vet vi att hon år 2011 sjösatte en koalition med (S), (C) och (KD) för att styra Örebro kommun. Det har inte framkommit några uppgifter om hennes ideologiska preferenser. För ett halvår sedan lämnade hon posten som kommunstyrelsens ordförande i Örebro för att arbeta som konsult på Gaia Leadership, ett företag som arbetar med ledar- och verksamhetsutveckling. Hon respekteras för ett pragmatiskt och effektivt handlag i organisationsfrågor. En representant för socialdemokratins yttersta vänster, Daniel Suhonen, är mindre imponerad och skriver på Facebook: "Gick en gång en ledarskapskurs med Gaia-kommunikation. Det var den värsta kvalificerade rappakalja jag någonsin tagit del av. (...) Det var grekisk mytologi, olika kroppsvätskors sammansättning och zodiaken. Nu hämtar vi vår nya partisekreterare därifrån."

Lena Baastad uppger att hon fick frågan om hon ville ta över efter Carin Jämtin redan under sommaren. Bytet av partisekreterare är således något som var väl förberett och har inte utlösts av att Carin Jämtin för några dagar sedan förklarade sig vilja hoppa av. Och av kommentarerna att döma har många centralt placerade socialdemokrater varit okunniga om vad som var på gång. Det är svårt att frigöra sig från misstanken att det handlar om en strategisk kursändring inför valet 2018, med inriktningen att lossa på banden till (MP) och (V) och i stället öppna för någon form av blocköverskridande koalition.  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post67