Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Riksrevisionsskandalen

PolitikPosted by Geson 01 Sep, 2016 18:45
Som ett sensommarens åskväder drog riksrevisionsskandalen upp, mullrade hotfullt, fick några urladdningar och försvann sedan igen bortom horisonten. En påminnelse kom i går med ytterligare en riksrevisor som lämnar skutan, men det utlöste inte några nämnvärda reaktioner i samhällsdebatten.

Problemen har bland annat handlat om att Regeringskansliet har getts möjlighet att påverka Riksrevisionens granskningar och att man har rekryterat "pålitliga" tjänstemän från Regeringskansliet utan att respektera reglerna om utlysning av offentliga tjänster.

Frågan har diskuterats här och där, bland annat på den utmärkta bloggen Det goda samhället, som jag regelbundet följer, kommenterar och ibland får tillfälle att bidra till med gästinlägg. Den 31 augusti behandlades riksrevisionshistorien i ett inlägg (https://detgodasamhallet.com/2016/08/31/riksrevisionen/#more-5018). Slutsatserna i inlägget var att det som hänt ändå inte var så himla farligt. Det inträffade tolkades mer som en fråga om myndighetskultur, "skitsaker" och att Dagens Nyheter som först slog larm skulle ha sprungit någons (vems?) ärenden. I en senare, reviderad version av inlägget tonades dock de här synpunkterna ned. Många kommentarer följde samma linje.

Kvar står dock hur man ser på affären som sådan.

Riksrevisionen är inte en myndighet under Regeringen. Den är en myndighet under Riksdagen. Dess uppgift är att granska Regeringen. Därför är det fullkomligt oacceptabelt att Riksrevisionen låter sig styras av den Regering som man är satt att granska. Det är det som är grundfrågan. Alla resonemang i övrigt om hur myndigheter under Regeringen bär sig åt, bra eller dåligt, är i det perspektivet helt irrelevanta.

Inga-Britt Ahlenius var en gång generaldirektör för Riksrevisionsverket, som i motsats till Riksrevisionen just var en myndighet under Regeringen. Hon drev en historisk och heroisk kamp för att Riksrevisionsverket skulle läggas ned och ersättas av en Riksrevision som inte lydde under Regeringen utan skulle granska Regeringen på Riksdagens uppdrag. Syftet var att föra Sverige ett snäpp närmare den nivå som i övrigt gäller för Västeuropeiska rättsstater. Och hon lyckades! Hur det gick till är mig obegripligt, men det lyckades faktiskt.

Det som nu har hänt visar att hon ändå misslyckades i det långa loppet. På samma sätt som regeringsmakten i andra avseenden övertrumfar riksdagsmakten (och därmed grundlagens princip att all offentlig makt utgår från folket) har man också på det här området lyckats med konststycket att sätta Riksrevisionens oavhängighet ur spel. Det är en skam och en skandal, och den handlar inte om slarvig myndighetsutövning. Det är en konstitutionell fråga. Och att det inte är uppenbart för alla – inklusive Konstitutionsutskottet, ledarskribenter, samhällsdebattörer, alternativa bloggare och "folket" – gör mig mörkrädd.


  • Comments(2)//blogg.skronsakslandet.se/#post69