Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Historielöshet

PolitikPosted by Geson 10 Oct, 2016 12:53

Den svenska samhällsdebatten anklagas ibland för historielöshet. Det kan synas som om den politiska debatten inte lider av samma åkomma. Tv-debatter mellan partiledarna och andra ledande företrädare för riksdagspartierna ger tvärtom intryck av att mer handla om motståndarnas försummelser och felsteg under den föregående mandatperioden än om vad man vill åstadkomma – och inte minst hur – under den kommande. Ibland går den historiebaserade argumentationen än längre tillbaka. I Agenda den 9 oktober anklagade statsministern Sverigedemokraterna för att vara ett nazistiskt parti. Det var en felsägning, han hade velat säga rasistiskt parti med nazistiska rötter. Poängen var ändå att partiets nuvarande politiska linje hade underordnad betydelse i förhållande till den historiska belastningen.

Men Sverigedemokraterna är inte ensamma om att smutsas av historien. Backar man en smula går varken Socialdemokraterna eller tidigare Högerpartiet, Folkpartiet och Bondeförbundet fria. I historiens skräpkammare finns antisemitism, Blut-und-Boden-romantik, idéer om den rena svenska folkrasens bevarande och mycket annat som de nuvarande riksdagspartierna av naturliga skäl inte vill kännas vid.

Seriös historisk analys är en Gudi behaglig verksamhet, eftersom den bland annat kan lära oss ett och annat om hur politiska idéer förhåller sig till varandra och hur det som i förstone framstår som god vilja kan utmynna i barbari. Vägen till helvetet är som bekant kantad av goda föresatser. Men det som vi möter i dagens politiska debatt är inte någon seriös historisk analys. Det handlar om skuldbeläggning av motståndare, som ersättning för argumentation i sakfrågan och tydlig redovisning av de egna alternativen till motståndarnas politik.

Skuldbeläggning, ”brännmärkning” och konkret repression riktad mot åsiktsmotståndare är en sjuka i samhällsdebatten som har fått en förfärande utbredning under senare tid. Det är ett uttryck för en anti-intellektualism som förenar de högljudda både till vänster och till höger.

Sverige behöver mer än någonsin en seriös, analyserande samhällsdebatt som motvikt mot de skuldbeläggande invektiv och känsloladdade ”berättelser” som dominerar i televisionen och dagspressen. Den motvikten hittar jag inte i den politiska opinionsbildningen. Däremot i alternativa media som Ledarsidorna, Kvartal, Det goda samhället och i viss mån Broen samt på SvD:s, GP:s och Folkbladet Östergötlands ledaravdelningar. Men de som står för den seriösa analysen går inte att rösta på om två år.  • Comments(0)//blogg.skronsakslandet.se/#post74