Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Trump

PolitikPosted by Geson 09 Nov, 2016 22:04

En blogg värd namnet måste naturligtvis kommentera utfallet av det amerikanska presidentvalet. Jo, jag ser mörkt på framtiden med Trump som USA:s president. Jag hade också sett mörkt på framtiden med Clinton som USA:s president. Och samma sak med Sanders.

”President-elect” Trumps direktsända segertal visade en annan person än presidentkandidaten Trump. Mjukare, utan aggressivitet och konfrontation, med maningar till nationell enighet. Egentligen redovisade han bara en enda sakpolitisk avsikt, nämligen att stimulera ekonomin med omfattande infrastrukturinvesteringar. Alltså i princip samma ekonomiska politik som Roosevelt i USA och Hitler i Tyskland under 30-talet tillämpade som svar på folkligt missnöje. Utan paralleller i övrigt.

Kommer valresultatet att få några konsekvenser i vårt land? Om det är som jag tror, att utgången av presidentvalet i USA och Brexitomröstningen i Storbritannien är uttryck för samma underliggande tendens, så kommer nog svallvågorna också nå våra kuster.

Många menar att det i grunden handlar om ett uppror mot etablissemanget, en misstro gentemot eliterna. Och somliga talar om en konflikt mellan etablissemanget och folket, där det som nu händer i olika länder är ett uttryck för att folket vill ta tillbaka makten.

Jag tror att det är ett alltför förenklat synsätt. Länder styrs alltid av eliter, och så har det alltid varit. Men i demokratier kan folket välja bort regeringar när man inte är nöjd. Det finns olika grunder för att tillhöra en elit: börd och familj, rikedom, utbildning, professionalitet. Men de eliter som misstron i dag främst riktar sig mot är mediaeliten och den politiska eliten. Mediaeliten utgörs av dem som har makten över spridningen av information och åsikter i massmedia, dvs. främst TV, radio och rikstäckande papperstidningar. Den politiska eliten utgörs av dem som har makt att bestämma användningen av de medel som staten (inkl. kommunerna) tar in genom beskattning och över de regler i form av lagar och förordningar som gäller i landet.

De som saknar makt över den mediala informationen och makt över de politiska besluten utgör den helt övervägande delen av ett lands befolkning. Och det är inte sant att de utgör ett enat folk i opposition mot etablissemanget. Många har förtroende för eliternas sätt att förvalta sitt pund. Medan andra misstror eliterna. Det som nu händer i många länder är att den andel av befolkningen som misstror politikens och medias etablissemang ökar. I USA och Storbritannien har de som saknar förtroende gått från minoritet till majoritet. Samma tendens har lett till stora framgångar för ”systemkritiska” partier ibland annat Ungern, Polen, Nederländerna och Frankrike. Det finns inga starka skäl att anta att Sverige skulle vara immunt mot en liknande utveckling.

Men ännu finns tid i vårt land att dra lärdom av utvecklingen i USA. Det USA som representeras av Clinton, den elit som har makten över informationen och politiken, det etablissemang som förknippas med Washington och Wall Street, har uppenbarligen kännetecknats av svår tondövhet, av en oförmåga att uppfatta den oro och frustration som finns hos en mycket stor del av landets befolkning. I vårt land finns fortfarande möjlighet för det politiska och mediala etablissemanget att utveckla en lyhördhet för den oro allt fler upplever.  • Comments(3)//blogg.skronsakslandet.se/#post77