Skrönsakslandets blogg

Skrönsakslandets blogg

Om bloggen

I bloggen skriver jag tankar och reflexioner om politik, kultur och samhällsdebatt med grundinställningen "konservativ liberalism". Jag välkomnar kommentarer som stimulerar till reaktioner och debatt och ser gärna att Skrönsakslandets vänner bjuder in nya vänner.

Skrönsakslandet nystartar

AllmäntPosted by Geson 26 Dec, 2017 22:42
Under lång tid har Skrönsakslandets blogg legat i träda på grund av att jag i stället har ägnat mina krafter åt partiet Medborgerlig Samling. Jag har nu lämnat partiet och tänker i gengäld blåsa liv i bloggandet igen.

Den politiska inriktning som Medborgerlig Samling driver brukar betecknas som liberal-konservativ. Jag stöder fortfarande partiets politiska inriktning som den kommer till uttryck i idéprogrammet, och har i övrigt haft stor del i utformningen av de sakpolitiska programmen på områdena näringslivspolitik och marknads- och konsumentpolitik. Genom Skrönsakslandets blogg vill jag därför bidra till att de liberal-konservativa idéerna får ökat genomslag i samhällsdebatten.

Som en del av nystarten kommer jag att växla över till en effektivare bloggplattform – WordPress. Adressen till bloggen kommer att förbli densamma. Däremot misstänker jag att funktionen för avisering av nya inlägg via mejl inte kommer att följa med vid övergången. Förmodligen finns en sådan funktion i det nya bloggverktyget, men den kommer att behöva aktiveras. Hur visar sig säkert vid första besöket efter nystarten, som jag hoppas ska vara genomförd inom en vecka.

Jag ser fram emot att återse Skrönsakslandets alla tidigare vänner på "nya" Skrönsakslandet, och förhoppningsvis många fler.

Väl mött!  • Comments(1)//blogg.skronsakslandet.se/#post93